Leczenie

Diagnozuję, konsultuję i leczę :

– depresję, CHAD (chorobę afektywną dwubiegunową)
– zaburzenia lękowe, nerwicowe
– fobie, natręctwa
– psychozy schizofreniczne, inne psychozy(schizofrenia, zespoły urojeniowe, zab. schizoafektywne)
– zaburzenia związanie ze stresem, trudną sytuacją życiową
– zaburzenia pamięci, otępienia, zaburzenia wieku podeszłego
– Zaburzenia osobowości w zakresie dostępnym farmakoterapii
– Zaburzenia snu
– Zaburzenia psychosomatyczne
– Dolegliwości psychiczne u chorych somatycznie, bóle psychogenne, przewlekłe zespoły bólowe – Objawy towarzyszące uzależnieniom w zakresie wspomagającym właściwe leczenie odwykowe.

Jestem lekarzem – diagnozuję i leczę farmakologicznie.         

       

NIE  PROWADZĘ PSYCHOTERAPII.            

NIE PROWADZĘ TERAPII ODWYKOWYCH. Uważam że farmakoterapia wspomaga ale nie zastępuje leczenia odwykowego prowadzonego w wyspecjalizowanych placówkach i ośrodkach odwykowych
NIE ZAJMUJĘ SIĘ DETOXEM ALKOHOLOWYM.

PROWADZĘ TYLKO PACJENTÓW DOROSŁYCH- KTÓRZY MAJĄ UKOŃCZONE 18 LAT.

Czas wizyty w moim gabinecie nie jest sztywny i z góry określony, spotkanie trwa tyle ile jest konieczne do postawienia diagnozy, wdrożenia leczenia i udzielenia informacji pacjentowi.

Posiadam uprawnienia do refundacji recept .

Udzielam porad w zakresie aspektów prawnych leczenia psychiatrycznego